What does Antäus mean?

Antäus - German to English

Antaeus