Sentence Examples with the word andén

Danmark Norges Historic, 1720-1814 (Copenhagen, 1891-1894); Soren Bloch Thrige, Danmarks Historic i vort Aarhundrede (Copenhagen, 1888); Marcus Rubin, Frederick VI.'s Tid fra Kielerfreden (Copenhagen, 1895) Christian Frederick von Holten, Erinnerungen; Der deutsch-deinische Krieg (Stuttgart, 1900); Niels Peter Jensen, Den anden slesvigske Krig (Copenhagen, 1900); S.

Borda, Compendio de historia de Colombia (Bogota, 1890); Salvador Roldan Camacho, Notas de viaje (Bogota, 1890), and Escritos varios (Bogota, 1892); Dr Alfred Hettner, Reisen in den colombianischen Anden (Leipzig, 1888); Angel Lemos, Compendio de geografia de la Republica de Colombia (Medellin, 1894); Albert Millican, Travels and Adventures of an Orchid Hunter (London, 1891); J.