What does brutsa mean?

brutsa meaning in Urban Dictionary

ang pag tatalik sa pamamagitan pag kain sa tinggil ng pek-pek