What does breitenkreisparallel mean?

breitenkreisparallel - German to English

zonal