What does boogie'er mean?

boogie'er meaning in Urban Dictionary

En individual som blir kåt av å se mindre smarte mennesker utføre mindre smarte handlinger......