What does bondadoso mean?

bondadoso - Spanish to English

good-natured