What does bombero mean?

bombero - Spanish to English

fireman