What does blendfrei mean?

blendfrei - German to English

anti-glare

View more

  • dazzle-free
  • glare-free
  • non-glare
  • non-reflecting