What does bleibende Falte mean?

bleibende Falte - German to English

lifeless fold