What does biya biya mean?

biya biya meaning in Urban Dictionary

brief for "biyatch"; a lady or woman.plural is "biya biya's"can be utilized as just "biya"