What does bei Einatmen giftig mean?

bei Einatmen giftig - German to English

poisonous if inhaled