What does begleitete Tour mean?

begleitete Tour - German to English

directed tour