What does begleitende Therapie mean?

begleitende Therapie - German to English

concomitant therapy