What does autonomes Adenom mean?

autonomes Adenom - German to English

toxic thyroid adenoma