What does ausweglose Politik mean?

ausweglose Politik - German to English

dead-end policy