What does auseinander treiben mean?

auseinander treiben - German to English

to move aside

View more

  • to push apart