What does aus der Slowakei mean?

aus der Slowakei - German to English

from Slovakia