What does aus Neapel mean?

aus Neapel - German to English

Neapolitan