What does aus Milwaukee mean?

aus Milwaukee - German to English

Milwaukeean