What does aufhetzen mean?

aufhetzen - German to English

to abet

View more

  • to agitate
  • to instigate
  • to stir-up
  • to foment