What does auf Tournee mean?

auf Tournee - German to English

on tour