What does auf Kaution frei sein mean?

auf Kaution frei sein - German to English

to-be on bail