What does atopisches Ekzem mean?

atopisches Ekzem - German to English

atopic eczema

View more

  • infantile eczema [atopic dermatitis]
  • flexural eczema [atopic dermatitis]