What does atopische Diathese mean?

atopische Diathese - German to English

atopical diathesis