What does atomkraftbetrieben mean?

atomkraftbetrieben - German to English

atomic-powered