What does atomar angreifen mean?

atomar angreifen - German to English

to nuke [coll.] [attack]