What does atenuar algo mean?

atenuar algo - Spanish to English

to mitigate sth.