What does ataktisches Atmen mean?

ataktisches Atmen - German to English

ataxic respiration [Biot's respiration]