What does asymptotische Reihe mean?

asymptotische Reihe - German to English

asymptotic show