What does asymptotische Analyse mean?

asymptotische Analyse - German to English

asymptotic evaluation