What does arztseitige Faktoren mean?

arztseitige Faktoren - German to English

physician aspects