What does arzobispo mean?

arzobispo - Spanish to English

archbishop