What does araro mean?

araro meaning in Urban Dictionary

ang pag romansa sa babae mula ulo hanggang paa and pabalik.