What does apokryphe Schriften mean?

apokryphe Schriften - German to English

Apocrypha [often treated as sg.]