What does apokopieren mean?

apokopieren - German to English

to apocopate