What does apokarp mean?

apokarp - German to English

apocarpous