What does apio-nabo mean?

apio-nabo - Spanish to English

celeriac