What does antimonio mean?

antimonio - Spanish to English

antimony