What does antebrazo mean?

antebrazo - Spanish to English

forearm