What does anfallsfrei mean?

anfallsfrei - German to English

seizure-free