What does analfabetismo mean?

analfabetismo - Spanish to English

illiteracy