What does anale Atresie mean?

anale Atresie - German to English

rectal atresia [Atresia ani]