What does amidiertes Pektin mean?

amidiertes Pektin - German to English

amidated pectin [E-440 (ii)]