What does als Praktikant arbeiten mean?

als Praktikant arbeiten - German to English

to intern [Am.]