What does akute Exazerbation mean?

akute Exazerbation - German to English

acute exacerbation of COPD