What does agglutinieren mean?

agglutinieren - German to English

to agglutinate