What does aflojar algo mean?

aflojar algo - Spanish to English

to loosen sth.