What does afeitada mean?

afeitada - Spanish to English

shave