What does adenomartig mean?

adenomartig - German to English

adenomatoid