What does ackerbautreibend mean?

ackerbautreibend - German to English

farming